Chính sách giao hàng:

+ Giao hàng miễn phí trong vòng 48h trong khu vực TP.HCM

+ Giao hàng ở tỉnh khu vực phía Nam, từ 3-5 ngày: 50,000đ – 100,000đ

+ Giao hàng khu vực Miền Bắc và Miền Trung, từ 5-7 ngày: 70,000đ – 150,000đ